Christ My Song-Logo
Hymn score of: In d' eersten bloei der Christenheid - De gemeenschap in den Heer (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1486

In d' eersten bloei der Christenheid - De gemeenschap in den Heer (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

De gemeenschap in den Heer.

1. In d' eersten bloei der Christenheid
was 't volk, door 's Heren Geest geleid,
  één hart en ééne ziele:
zó worde 't, en zó blijve 't weer,
opdat, o Christus, onze Heer,
  een ieder voor U kniele!
      Wek ons,
      trek ons,
    Heer, wij wachten
    geestes-krachten,
  die ons drijven
  om getrouw bij U te blijven! PDF - Midi

2. O Gij, die al onze armoe kent,
wil ons door Woord en Sacrament
  zó voeden en versterken,
dat Gij in ons en wij in U
voortdurend blijven, en reeds nu
  aan 't heil van andren werken;
      tot zij,
      als wij,
    Heer, U danken,
    en als ranken
  vruchten dragen
  die den Hovenier behagen.

3. Wijl Gij van harte voor ons leeft,
wijl Gij uit eeuw'ge liefde geeft
  Uzelven, Heer, aan velen,
zo zij ons aller hart één hart
opdat we in andrer vreugd en smart
  van ganser harte delen!
      Jezus
      Christus,
    wil ons laven
    met Uw gaven!
  Voor U kniele
  't ééne hart en de ééne ziele!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 227-229.
Translated from the German Ein Herz und eine Seele war - Die Gemeinschaft in dem Herrn
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi