Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jeg med mit hus, jeg er bered - Jeg og mit hus vil tjene Herren (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1489

Jeg med mit hus, jeg er bered - Jeg og mit hus vil tjene Herren
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Jeg og mit hus vil tjene Herren.

1. Jeg med mit hus, jeg er bered
dig, Herre, for al evighed
  med liv og sjæl at tjene.
I huset Herren være du,
o bøj vort hjerte, vend vor hu
  da hen til dig alene.
      Ære
      være
    Kristi lære,
    den vi bære
  i vort hjerte
  som et skjold mod jordisk smerte. PDF - Midi

2. Din Ånd lad virke ved dit Ord
velsignelse for hver, som tror,
  velsignelse og lykke!
Den bringe lys til sind og sans
og sende ind en stråleglans
  i huset, hvor vi bygge.
      Lige
      rige
    kunne alle
    da sig kalde,
  når i livet
  du dem har din nåde givet.

3. Gyd freden over huset ud
og hver, som det beskytter, Gud,
  i tro du os forbinde;
og hold du stedse os bered
at lide med tålmodighed,
  o læg os den på sinde!
      Klager,
      plager,
    sorger lindre,
    nød forhindre,
  derpå kender
  overalt man dine venner.

4. Lad huset, som er bygget på
din nåde, vel betrygget stå,
  det håb må vi bevare.
Thi har man i den mørke nat
til dig kun barnlig tillid sat,
  da har man værn mod fare.
      Rolig,
      trolig
    dig jeg følger,
    livets bølger
  ej mig skrække,
  du kan med din arm mig dække.

5. Men stråler lykken til os ind,
forjag da stolthed fra vort sind,
  som let kan rigmand gæste;
thi blev ej sjælen ydmyg mere:
når stolt man ned på andre seer,
  da mangler en det bedste:
      denne
      skønne,
    dybe, milde
    nådefylde,
  som med skatte
  ingen verden kan erstatte.

6. Og endeligt jeg først og sidst
dig beder om, at her og hist
  din Ånd os kun regere.
Da vil vor gerning bære frugt,
da bringer Orden den og tugt,
  som kan vor fryd formere.
      Send den,
      send den
    til os svage,
    til vi drage
  hjem og sjunge
  hist for dig med engletunge.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 118-120.
Translated from the German Ich und mein Haus, wir sind bereit - Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi