Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jag och mitt hus, vi vilja visst - Jag och mitt hus (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1489

Jag och mitt hus, vi vilja visst - Jag och mitt hus
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Jag och mitt hus.

1. Jag och mitt hus, vi vilja visst
dig tjäna, Herre Jesu Krist,
  som i en helig kyrka.
Vi bedja dig: Bliv du oss när
och rena själv vår själs begär,
  att vi med fröjd dig dyrka!
    Låt vår skara
    enig vara,
    oss bevara
  från att falla,
  att vi dig i tron åkalla! PDF - Midi

2. Och låt utav ditt helga ord
vår själ få ro, när kring vårt bord
  vi oss tillhopa samla,
att strålen av din sannings ljus
må lysa klart uti vårt hus
  de unga som de gamla,
    än att risa,
    än att lisa,
    alltid visa
  rätta vägen,
  att du bliver oss benägen!

3. Och gjut din stilla, ljuva ro
i allas hjärtan, som här bo
  och oss i tron förena,
att vi i kärlek och i frid
må sammanbo i all vår tid,
  varann endräktigt tjäna,
    ej de svaga
    hårdhänt aga,
    men fördraga,
  att man känner,
  att vi äro dina vänner!

4. Din stora nåds, din frids förbund
må bli den evigt fasta grund,
  varpå vårt hem vi bygga!
Och låt, när i den tysta natt
oss onda tankar taga fatt,
  oss barnsligt vid dig trygga,
    i lugnt sinne
    i gott minne
    tro ha inne,
  oron gömma,
  somna in och ljuvligt drömma!

5. Ger du mig lyckans överflöd,
låt mig ej, trygg för egen nöd,
  förglömma kall min nästa!
Är hjärtat tomt på ödmjukhet,
men fullt av flärd och yppighet,
  så fattas dock det bästa:
    bedja, vaka,
    nåden smaka,
    värld försaka,
  heligt vilja
  sig från Herren aldrig skilja.

6. Till sist vi önska allra mest,
att du städs bliva må vår gäst,
  din ande hos oss råda,
att tukt och ära trivas må,
allt gäckeri på flykten gå!
  Må sist du oss benåda!
    Bästa håvan,
    fröjdegåvan,
    sänd från ovan!
  Oss förläna,
  att vi dig må evigt tjäna!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 10-13.
Translated from the German Ich und mein Haus, wir sind bereit - Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi