Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ik en mijn huis, wij zijn bereid - Ik en mijn huis, wij willen den Here dienen (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1489

Ik en mijn huis, wij zijn bereid - Ik en mijn huis, wij willen den Here dienen (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Ik en mijn huis, wij willen den Here dienen.

1. Ik en mijn huis, wij zijn bereid,
te dienen met gewilligheid
  U, Heer, den Ongezienen!
Gij zult Gebieder zijn en Heer,
zend slechts Uw milden zegen neer,
  opdat we U waarlijk dienen,
      ééne
      kleine
    Christenschare,
    die ervare,
  hoe ge op allen
  nederziet met welgevallen. PDF - Midi

2. Uw goede Geest werk' door Uw woord
in onzer aller zielen voort,
  besture ons doen en spreken,
en lichte ons voor tot elken plicht,
opdat het nooit aan 't rechte licht
  den huize moge ontbreken.
      Geef Gij,
      dat wij
    't hart U geven,
    heel ons leven
  aan U wijden,
  Die ons eindloos kunt verblijden.

3. Stort in den rijksten overvloed
Uw' vrede neer in ons gemoed,
  't geloof moge ons verbinden;
laat liefde ons allen tot het werk,
't welk Gij ons oplegt, moedig, sterk,
  en trouw eendrachtig vinden.
      dat bij
      ons zij
    in den handel,
    in den wandel
  't merk en teken
  dat geen Christen mag ontbreken.

4. Ons huis ruste op geen andren grond,
dan, Heer! op Uw genâ-verbond
  en liefderijke trouwe;
geef dat ons oog, als 't noodweer woedt,
en 't nachtlijk kwaad ons vrezen doet,
  gelovig U aanschouwe!
      Reinig
      heilig
    heel ons harte
    ook bij smarte,
  door die liefde
  die geneest, waar ze immer griefde.

5. Zo Gij ons aards geluk bedeelt,
laat dan der weelde zond'ge teelt,
  de hovaardij, niet binnen;
bezitten wij den ootmoed niet,
al kregen we ál wat de aarde biedt,
  wij zouden luttel winnen.
      Geen lust,
      geen rust
    bracht het mede
    en geen vrede,
  die meer waarde
  heeft, dan en'ge schat op aarde.

6. En eind'lijk smeken we allermeest,
dat in het huis geen andre geest,
  dan slechts Uw Geest regere,
Hij is 't wien men zich 't best vertrouwt,
Die goede tucht en orde houdt,
  Die vreugde schenkt en ere.
      Wek ons
      trek ons
    door Zijn krachten
    dat we U wachten,
  tot we U boven
  in Uw eeuwge woning loven!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 105-108.
Translated from the German Ich und mein Haus, wir sind bereit - Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi