Christ My Song-Logo
Hymn score of: Wij staan bij de open groeve - Bij de groeve (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 149

Wij staan bij de open groeve - Bij de groeve
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Bij de groeve.

1. Wij staan bij de open groeve
  en zaaien tranenzaad.
Gedachten, blijde en droeve,
  verzellen hem die gaat. PDF - Midi

2. Hij is aan ons ontnomen,
  de vriend, ons hart zo waard;
hij is tehuis gekomen,
  wij dolen nog op aard.

3. Hij ziet, wat wij geloven,
  hij heeft, wat ons nog faalt;
hij is den strijd te boven,
  en heeft gezegepraald.

4. De Heer zelf nam hem henen,
  van uit den aardsen druk,
en nu wij om hem wenen,
  smaakt hij het hoogst geluk.

5. De palm is hem gegeven;
  hij draagt de gloriekroon;
en zingt in 't eeuwig leven
  een lied op hogren toon.

6. Wij, arme pelgrims, groeten
  hem uit dez' woestenij,
tot wij hem weer ontmoeten,
  en zalig zijn, als hij!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 221-222.
Translated from the German Am Grabe stehn wir stille - Am Grabe
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi