Christ My Song-Logo
Hymn score of: Här stå vi tysta alla - Vid graven (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 149

Här stå vi tysta alla - Vid graven
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Vid graven.

1. Här stå vi tysta alla.
  Vår vän nu vilar här.
Må gärna tårar falla!
  Han var oss dyr och kär. PDF - Midi

2. Sin ban han har fulländat.
  Han är nu vorden fri.
Han har nu kampen ändat.
  Vi leva än däri.

3. Vad vi i tron blott ana,
  han ser med ögat klart.
Mörk, molnfylld är vår bana,
  dess slut, vem vet, hur snart?

4. Han togs från vedermöda.
  Han togs i frid dit opp.
Ännu bland sorger snöda
  vi söka ljus och hopp.

5. Vi tro, han kronan vunnit
  och svingar glad sin palm.
Vi tro, han där har funnit
  ord till sin skönsta psalm.

6. Vi äga blott ett minne,
  av vad för oss han var.
Men för det minnet rinne
  vår tår, så varm, så klar!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 89-90.
Translated from the German Am Grabe stehn wir stille - Am Grabe
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi