Christ My Song-Logo
Hymn score of: Lad mig på den grund med fasthed bygge - Fast i tro, rig på kærlighed (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1491

Lad mig på den grund med fasthed bygge - Fast i tro,
rig på kærlighed (Carl Johann Philipp Spitta/
Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Fast i tro, rig på kærlighed.

1. Lad mig på den grund med fasthed bygge,
  Herre, som er til mit held bered,
som dit Ord har til min sande lykke
  åbenbaret, til min sjælefred:
Jesus Kristus ned til os er draget,
han vor syndeskyld på sig har taget,
  han vil løse os af syndens nød;
han sit liv os har i døden givet,
for at selv vi kunne vinde Livet,
  skønt vi vare skyldige til død. PDF - Midi

2. Lær mig mandigen min gerning øve,
  giv mig tro og tillid til dig, Gud!
Egen tvivl lad ej den fra mig røve
  eller mennesker den rykke ud.
Lad, som Petrus, åbent mig bekende:
Du er Kristus, hvor skal jeg mig vende
  hen; thi du har ene Livets Ord!
Lad, som Paulus, derhen kun mig hige:
af min sjæl at danne dig et rige,
  hvori du, min Gud, alene bor.

3. Væk hos mig og lad den fasthed vinde,
  kærlighed, den bedste sjæledyd,
der, ret som en ydmyg tjenerinde,
  finder i sin dont sin hele fryd;
som med stille og beskeden mine
salig er i tro, glad, at hun dine
  bud og din befaling retter ud,
tror og håber alt og alt fordrager
og af dig sig et eksempel tager,
  du, som selv er kærlighedens Gud.

4. Det, o Herre, du mig lære kunne:
  som et barn at føres af din hånd,
kæmpe som en helt imod det onde,
  selv i faldet kæmper end min ånd.
Ej jeg stræber efter egen ære,
Herrens barn jeg ønsker kun at være,
  uberørt af verdens vilde lyst;
ja, jeg ved, at du dig vil forbarme,
jeg kan gribe dig med troens arme,
  troens fred sig sænker i mit bryst.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 85-86.
Translated from the German Lass mich fest stehn auf dem einen Grunde - Fest im Glauben, reich an Liebe of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi