Christ My Song-Logo
Hymn score of: Låt mig på den fasta grunden vila - Fast i tron, rik på kärlek (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1491

Låt mig på den fasta grunden vila - Fast i tron, rik på kärlek
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Fast i tron, rik på kärlek.

1. Låt mig på den fasta grunden vila,
  som du lagt, o Herre, i ditt råd!
Låt mig ofta för din åsyn ila
  och rätt djupt mig styrka av din nåd!
Ordets ord vår skepelse antagit,
ock min skuld han uppå korset dragit.
  Därför kan från synden jag bli ren.
Han för mig sitt liv i döden givit,
uti livets bok mitt namn inskrivit.
  Därför är till tro jag icke sen. PDF - Midi

2. Värdes denna tro uti mig skapa,
  att den vilar trygg, min frälsnings grund!
Låt ej hån, ej spe, ej tvivel skrapa
  ut mig ringe ur din nåds förbund!
Lär mig, såsom Petrus, glatt bekänna:
"Du är Kristus. Vart skall jag mig vända?
  Du allena haver livets ord."
Lugnt förgäta, vad som är till rygga,
och, som Paulus, vid det hopp mig trygga,
  att i tron jag är rättfärdiggjord!

3. Låt din helga kärlekslåga brinna
  ren och varm och kraftig i mitt bröst,
att som varje trogen tjänarinna
  jag åt andra bjuder vänlig tröst,
och, som, hon med väsen blygt och stilla
går min väg förutan flärd och villa,
  alltid hjälpsam, vänlig, from och god,
allting tror och hoppas, allting lider,
tacksam mot min Gud i glädjens tider
  och i sorgens rik på tålamod!

4. Lär mig, stark i tron, i kärlek vandra
  fram min väg, ett gott och lydigt barn,
ej Guds underliga ledning klandra,
  kämpa hjältelikt mot synd och skarn,
ej mig själv i hemligt högmod prisa,
båd' i lust och nöd mig städs bevisa
  värdig barnaskap och arv hos dig!
Då helt lugnt jag kan mitt huvud luta
mot ditt trogna bröst och sist få sluta
  här mitt liv i frid evinnerlig.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 29-30.
Translated from the German Lass mich fest stehn auf dem einen Grunde - Fest im Glauben, reich an Liebe of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi