Christ My Song-Logo
Hymn score of: Fuldbragt har dagen nu sit løb - Til godnat (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1495

Fuldbragt har dagen nu sit løb - Til godnat
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Til godnat.

1. Fuldbragt har dagen nu sit løb;
men natten i det dunkle svøb
  os byder huldt til hvilen ind
  og lægger slummer på vort sind.
    O rige Gud, velsign da nu
    mit hvilested med kærlig hu. PDF - Midi

2. Fra dig hvert gode kommer, Gud,
rigt delte du din gave ud,
  i faren du vor hjælper var,
  vort savn du venligt stillet har:
    derfor vi takke inderlig,
    og sjæl og læber prise dig.

3. Men al vor egen syndighed
tilgive du med kærlighed;
  vi hæve angerfuldt vor røst,
  og vi betegne hus og bryst
    med Jesu Kristi dyre blod,
    da vågner atter håb og mod.

4. Giv os den ro, som gør os glad,
hvorom det trætte øje bad.
  Ej dørens vogters flid og agt,
  ej portens værn og slåens magt,
    ej lejet, blødt og varmt og tæt,
    alene kan os styrke ret.

5. Har ej du herberg i mit sind
og ordner mine tankers spind,
  da svulmer hjertet lig en flod,
  som ingen dæmning står imod,
    og mangen gang i natlig stund
    forgæves søger jeg et blund.

6. O send da til mig søvnen mild,
og luk mit øje sagte til.
  Du med din godhed dækker mig,
  til rette tid du vækker mig,
    og jeg, min Gud, dig takker glad,
    at ved min seng din engel sad.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 52-54.
Translated from the German Vollendet hat der Tag die Bahn - Zur guten Nacht of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi