Christ My Song-Logo
Hymn score of: Nu sjunker solen i det blå - God natt! (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1495

Nu sjunker solen i det blå - God natt!
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

God natt!

1. Nu sjunker solen i det blå,
och kvällens skuggor falla på,
  och långsamt natten stiger fram
  så dyster och så allvarsam.
    O gode Fader, skänk mig ro
    och vila ljuv i eget bo! PDF - Midi

2. Allt gott, som jag i dag har rönt,
allt rent och heligt, stort och skönt,
  din vishet i min väg har sänt,
  och varje fara, du avvänt,
    för allt dig tillhör tack och pris,
    som styrer allt på fadersvis.

3. Allt ont, som jag emot ditt bud
har gjort, förlåt, förlåt mig, Gud!
  Vänd mot mig samma blick som förr!
  Men posten till min hyddas dörr
    bestänk, bestryk med Lammets blod
    mig till försoning och gott mod!

4. Mig värme skänk vid egen härd
långt bort från träldomsmödans värld!
  Håll med ditt öga vaksam vård
  om stort och smått uti min gård!
    Vad hjälper all vår konst och makt,
    om du om oss ej håller vakt!

5. Men tränga tunga tankar på,
som havets böljor i det blå,
  och brusar otrons storm med fart,
  o sänd din milda ande snart!
    På vågen fridens olja gjut,
    att det blir stilla lugn till slut!

6. Så fridfullt dagens afton flyr!
Väck mig igen, när morgon gryr,
  att jag må åter glad stå opp
  till friska tag med nyfött hopp
    och prisa dig, min levnads skatt
    för huld och skydd så dag som natt!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 7-8.
Translated from the German Vollendet hat der Tag die Bahn - Zur guten Nacht of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi