Christ My Song-Logo
Hymn score of: Staak uw droeve klacht, mijn kind - Troost bij nacht (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1499

Staak uw droeve klacht, mijn kind - Troost bij nacht
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Troost bij nacht.

1. Staak uw droeve klacht, mijn kind,
  klaag niet om uw jeugdig leven:
wen al men'ge lust verzwindt,
  wordt ook menig leed verdreven. PDF - Midi

2. Brak de dag zo vrolijk aan,
  met den morgengloed in 't Oosten;
's nachts komt starrenlicht en maan
  u in 't nachtlijk donker troosten.

Johannes Riemens, Luit en Harp, 148.
Translated from the German Klage nicht, betrübtes Kind - Trost der Nacht
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi