Christ My Song-Logo
Hymn score of: Klaga ej, mitt sorgsna barn - Nattens tröst (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1499

Klaga ej, mitt sorgsna barn - Nattens tröst
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Nattens tröst.

1. Klaga ej, mitt sorgsna barn,
  över livets korta dagar!
Månget nöje är blott flarn.
  Snart ej mer det dig behagar. PDF - Midi

2. Lyser också dagen klar,
  strålar än din levnads himmel,
sörj ej! Även natten har
  sina tusen stjärnors vimmel.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 4-5.
Translated from the German Klage nicht, betrübtes Kind - Trost der Nacht
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi