Christ My Song-Logo
Hymn score of: O du, som er min sjæl så kær - Efter den hellige nadver (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 156

O du, som er min sjæl så kær - Efter den hellige nadver
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Efter den hellige nadver.

1. O du, som er min sjæl så kær,
  som er mit hjertes trøst,
som skænker fred og glæde her
  med salighedens lyst! PDF - Midi

2. Jeg ingen ved sådan som du;
  thi du er alt for mig;
og hvilen kendte ej min hu,
  før jeg fandt ro hos dig.

3. Før du med nåde og med fred,
  o Herre, til mig kom,
før med din rige kærlighed
  du blev min ejendom.

4. Men derfor bød med milde ord
  du os til nadver ind
og gav os ved dit nadverbord
  dig selv i brød og vin.

5. Der søgt om dig mit hjerte har
  og glædes nu ved dig;
thi hvor du sagde selv, du var,
  der var du sikkerlig.

6. Ja du, som er min sjæl så kær,
  som er mit hjertes trøst, –
du skænker fred og glæde her
  med salighedens lyst.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 73-74.
Translated from the German O du, den meine Seele liebt - Nach dem heiligen Abendmahle
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi