Christ My Song-Logo
Hymn score of: O Gij, door Wien mijn ziele leeft - Na het Avondmaal (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 156

O Gij, door Wien mijn ziele leeft - Na het Avondmaal
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Na het Avondmaal.

1. O Gij, door Wien mijn ziele leeft,
  voor Wien mijn harte slaat,
die leven, vrede en vreugde geeft,
  en mij met heil verzaadt. PDF - Midi

2. Gij zijt mijn goed, mijns levens lust,
  een bron van zaligheên;
ook vindt mijn harte nergens rust
  dan, Heer! bij U alleen.

3. Bij U, die voor ons stierft en leeft,
  en gans U aan ons wijdt,
bij U, die ons Uzelven geeft
  met alles wat Gij zijt!

4. Dies wildet Gij ons altemaal
  een milde gastheer zijn:
dies gaaft Gij ons bij 't Avondmaal
  U zelv' in brood en wijn!

5. Daar zocht ik U in vindenstijd,
  Gij hebt mijn stem gehoord,
en nu, van ganser hart verblijd,
  prijs ik 't onfeilbaar Woord!

6. O Gij, door Wien mijn ziele leeft
  voor Wien mijn harte slaat.
die leven, vrede en vreugde geeft
  en mij met heil verzaadt!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 140-141.
Translated from the German O du, den meine Seele liebt - Nach dem heiligen Abendmahle
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi