Christ My Song-Logo
Hymn score of: Du, som jag haft och haver kär - Efter den heliga nattvarden (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 156

Du, som jag haft och haver kär - Efter den heliga nattvarden
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Efter den heliga nattvarden.

1. Du, som jag haft och haver kär,
  du, som mig gör förnöjd,
du ger långt mer än jag begär,
  liv, hälsa, frid och fröjd. PDF - Midi

2. Ack, när på världens väg jag gick
  förutan hopp och tro,
min själ ej ro, ej vila fick.
  Men du tog hos mig bo.

3. Du, som för alla dig utgav
  i kärlek innerlig,
ännu en underpant därav
  du räckt i dag åt mig.

4. I stillhet till ditt helga bord
  du mig ock bjudit in
och delat ut med milda ord
  välsignat bröd och vin.

5. Du hugnat har min trötta själ.
  Du skänkt mig lisa där.
Nu för vart ord, mig styrkt så väl,
  mitt tack jag dig hembär.

6. Jag har dig haft, jag har dig kär.
  Du ensam gör mig nöjd.
Du ger långt mer än jag begär,
  liv, hälsa, frid och fröjd.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 41-42.
Translated from the German O du, den meine Seele liebt - Nach dem heiligen Abendmahle
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi