Christ My Song-Logo
Hymn score of: En pilgrim drager ud på fart - Hjemgang (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 157

En pilgrim drager ud på fart - Hjemgang
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/ Johannes Thomas Rüegg)

Hjemgang.

1. En pilgrim drager ud på fart,
  han skal for Herren træde;
han jordens sorger skifter snart
  med himmeriges glæde.
Nu føler han sig svag og træt,
af jordelivet er han mæt,
  han vil et bedre vinde,
og sjælen længes inderlig,
o tag den op i himmerig
  og lad den freden finde. PDF - Midi

2. Men på sin gang i dødens dal
  der må den pilgrim gyse;
o verdens Lys, fra himlens sal
  din stråle for ham lyse!
i livet vandred han din vej,
forlad nu ham i døden ej,
  selv må du frem ham føre.
Du hjalp ham hidtil i hans nød,
led ham da nu igennem død
  ind til din himmels døre.

3. O Helligånd, o lad ham tro,
  Gud vil ham til sig tage,
da skal den pilgrim vinde ro,
  til hjemmet barnet drage.
Bevidne du, når synden gram
med frygt og pinsel ængster ham:
  Dig er din skyld tilgivet!
Og er for døden angst hans sind,
så råb du ham i sjælen ind:
  På døden kommer livet!

4. Ja, hav det godt, så godt som her
  på jord man ej kan have!
Du efterlader alting der
  som kan på sjælen gnave.
Snart er den sidste kamp forbi,
så er du fri, for evigt fri
  hos Herren, din forsoner.
Gud signe dig, det er fuldbragt,
alt natten flyer for dagens magt,
  og selv i lys du troner.

5. Snart sønder brast det sidste bånd,
  som dig til støv har bundet.
Farvel, farvel, forløste ånd,
  nu har du overvundet.
Du til en bedre verden går,
din vandringsdragt kun jorden får:
  den for mit øje hviler;
men du med ærens dragt er klæd,
er smykket med retfærdighed,
  og Herren til dig smiler.

6. Her stå vi nu, du sejret har,
  sorgfulde stå de kære;
thi hvad af dig besejret var,
  det skal endnu de bære.
Men han, som hjalp dig til din død,
han hjælper os ved al vor nød,
  indtil vi overvinde.
Vi komme snart, du gik forud,
hvor saligt, når engang hos Gud
  vi tør hverandre finde!

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 93-95.
Translated from the German Ein Pilger schickt sich an zur Fahrt - Heimgang
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi