Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vår vän till uppbrott redo står - Hemfärd (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 157

Vår vän till uppbrott redo står - Hemfärd
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Hemfärd.

Vår vän till uppbrott redo står.
  Han vill mot hemmet ila,
från fröjdeår och sorgeår
  han länge trått till vila.
Dithän han sträcka vill sin färd,
dithän, till evighetens värld,
  där frid och glädje råda.
O Gud, han ropar efter dig:
"Månn’ det ej snart förunnas mig
  ditt anlete få skåda?" PDF - Midi

2. O Jesu, när i dödens dal
  jag snart skall gå allena,
ack, kom till mig i sorg och kval,
  att mig med dig förena.
Du världens ljus, lys framför mig
och led mig på den rätta stig,
  att mörkret helt försvinner.
Du hulpit hittills i all nöd.
Hjälp mig igenom i min död,
  så att jag målet hinner!

3. O Helge And! mig vittne bär,
  att jag till nåd är tagen,
från forna synder ren och skär
  igenom dopet tvagen!
Och plågar mig min syndaskuld,
försäkra mig som förr så huld,
  att mig är allt tillgivet!
När döden mig förskräcka vill,
då viska mig i örat still,
  att Kristus är mig livet!"

4. Ej må du tvivla, kära själ!
  Du får visst hemåt fara.
Med världen tag helt glatt farväl.
  Där blir det gott att vara.
Snart är den sista kamp förbi.
Sen står du evigt frälst och fri
  i glans för nådastolen.
Allt är fullkomnat. Natten flyr.
Din sällhets morgon redan gryr.
  Se strimman utav solen!

5. Och sakta lösas alla band,
  som dig vid stoftet bundit.
Farväl, farväl! Till hemmets strand,
  din längtans land, du hunnit.
Du svävar mot en bättre värld,
och mantel, ränsel, stav och svärd
  du låter villigt fara.
Du klädes i en bättre skrud,
du aktad blir som Lammets brud
  ibland Guds helgonskara.

6. Du gick från oss, du kära vän.
  Vi stå här kvar och klaga
och undra blott, hur länge än
  vi korset måste draga.
Dock Han, som dig gjort evigt fri,
skall frälsa även oss, när vi
  i dödens skugga vandra.
Vi följa, dit du gått förut.
O sällhet, när vid tidens slut
  vi återse varandra!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 44-46.
Translated from the German Ein Pilger schickt sich an zur Fahrt - Heimgang
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi