Christ My Song-Logo
Hymn score of: O du, som os velsigner - De kristnes velsignelse (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 159

O du, som os velsigner - De kristnes velsignelse
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

De kristnes velsignelse.

1. O du, som os velsigner,
  du, som til os dig bandt,
ej jordisk fred den ligner,
  den, som ved dig vi vandt. PDF - Midi

2. Den lærer os at bede
  med tro til dig, o Gud:
o gid den må sig brede
  til alle sjæle ud.

3. Den lærer os at bøje
  os for din majestæt;
o gid hvert jordisk øje
  må se, hvad jeg har set.

4. Ja, da du ville lide
  for hele verden død,
så kan jeg sikkert vide:
  du ender alles nød!

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 92.
Translated from the German O du, der uns begegnet - Der Segen der Gesegneten
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi