Christ My Song-Logo
Hymn score of: O, du som oss välsignat - Välsignelsen (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 159

O, du som oss välsignat - Välsignelsen
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Välsignelsen.

1. O, du som oss välsignat,
  och tagit oss i hand,
när vi av bördan dignat,
  och lossat våra band. PDF - Midi

2. Nu tackar dig vår tunga.
  Nu vidgar sig vårt bröst.
Nu vilja högt vi sjunga
  ditt lov med samfälld röst.

3. Och för de ord som röja
  ditt höga majestät,
nu allas knän sig böja
  i stilla ödmjukhet.

4. Och fast, som förr, man höljer
  ditt namn med smädelser,
du dock för ingen döljer
  ditt svar: Välsignelser.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 82.
Translated from the German O du, der uns begegnet - Der Segen der Gesegneten
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi