Christ My Song-Logo
Hymn score of: O Gij, die ons bejegent - De zegen des Gezegenden (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 159

O Gij, die ons bejegent - De zegen des Gezegenden
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

De zegen des Gezegenden.

1. O Gij, die ons bejegent
  met onweerstaanb're trouw,
Gij hebt ons zó gezegend,
  als niemand zegnen zou. PDF - Midi

2. Uw zegen leert ons danken
  en geeft de bede ons aan:
"Laat andren mee de klanken
  dier zegening verstaan!"

3. Uw zegen leert getuigen
  van U ter aller stond,
tot eens voor U zal buigen
  al wie U nog weerstond.

4. En hebt Gij eens gedragen
  den vloek van ’t gans heelal,
Uw zegning doet ons vragen
  waar zij wel enden zal!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 128.
Translated from the German O du, der uns begegnet - Der Segen der Gesegneten
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi