Christ My Song-Logo
Hymn score of: Til den stund vi ret os glæde - Du har det evige livs ord (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 241

Til den stund vi ret os glæde - Du har det evige livs ord
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Du har det evige livs ord.

1. Til den stund vi ret os glæde,
  da vi tør for Herren gå,
da vi Jesus nær tør træde,
  hvor vi livets ord kan få!
Lad det ej forgæves blive,
  at vi stedes for dit bord,
selv, o Herre, ind du skrive
  i vort hjerte livets ord. PDF - Midi

2. Se, vi sidde dig til fode,
  store Mester, tal da nu;
se, vi lytte, glad til mode,
  følge med opmærksom hu.
Lær os salighed at vinde,
  tjene dig med al vor flid,
at unyttet ej skal svinde
  denne korte levetid.

3. Lær os, hvordan ud af nøden
  ved din kraft vi reddes må,
før vor legem finder døden
  åndeligen at opstå
og til Gud, vor Faders, ære
  tænke, tale, handle, tro;
fremad skal dit ord os bære,
  til hos dig vi finde ro.

4. Dertil danne du vor tanke,
  luttre dertil vor forstand;
at i mørket ej vi vanke,
  gå med faklen du foran.
Verdens lys, som kunne sprede
  mørkets tætte skyer ad,
verdens lys, vil du mig lede,
  går jeg fremad, trøstig, glad.

5. Lad dog kærlighedens flamme
  også brænde i mit bryst,
dig, som altid er den samme,
  følge jeg i sorg og lyst.
Ingen byrde skal mig tynge,
  som af dig blev lagt på mig,
og til intet jeg mig klynge,
  som kan enes ej med dig.

6. Kærlighed og lys du give,
  kraft og sandhed til min ånd,
at, o Herre, jeg kan blive
  ret et redskab i din hånd.
Hjælp mig trofast at bevare
  det, som jeg i sandhed tror,
hjælp enhver til at erfare,
  at du ejer livets ord.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 3-5.
Translated from the German O wie freun wir uns der Stunde - Du hast Worte des ewigen Lebens
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi