Christ My Song-Logo
Hymn score of: Liefelijk en heilig tevens - Gij hebt de woorden des eeuwigen levens (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 241

Liefelijk en heilig tevens - Gij hebt de woorden des eeuwigen levens (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.

1. Liefelijk en heilig tevens,
  is ons, Heiland, iedre stond,
waarin wij het woord des levens
  horen mogen uit Uw' mond.
Geef, dat wij niet vruchtloos horen,
  ons tot schade en U tot smart,
leen Gij zelf ons luistrende oren
  en schrijf 't woord ons diep in 't hart! PDF - Midi

2. Weder mogen we U ontmoeten
  in Uw stille woning, Heer!
Weder zitten aan Uw voeten
  heilsbegerig-luistrend neer.
Leer ons daglijks, leer ons heden,
  door Uw goeden Geest geleid,
onzen korten tijd besteden
  voor de nadrende eeuwigheid!

3. Leer ons, hoe wij 't leven erven,
  't schrikkelijk verderf ontgaan;
leer ons sterven, eer wij sterven,
  om ten leven op te staan;
leer ons denken, spreken, handlen,
  werken, strijden, U tot eer,
en den engen weg bewandlen
  naar het land der ruste, Heer!

4. Open daartoe zelf genadig
  ons verstand, dat duister is;
laat de lamp Uws woords weldadig
  lichten in de duisternis.
Zon der wereld, die zovelen
  Uwen lichtglans hebt gebracht,
geef ook ons er in te delen,
  niet te wandlen in den nacht!

5. Geef ons licht, maar ook in 't harte
  vuur van bovenaardsen gloed,
dat gestaag in vreugde en smarte
  ons in liefde ontgloeien doet.
Zij geen last ons te bezwaarlijk,
  door Uw hand ons opgelegd,
En geen weg ons te gevaarlijk,
  waar Gij hulp hebt toegezegd.

6. Licht en liefde, dat die beiden,
  't Woord ons maken tot een' schat,
dat ze ons daglijks begeleiden
  overal op 't pelgrimspad.
Geef dat wij getrouw bewaren
  wat ons harte heeft gehoord!
Doe ook anderen ervaren
  de eeuw'ge kracht van 't Levenswoord!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 89-91.
Translated from the German O wie freun wir uns der Stunde - Du hast Worte des ewigen Lebens
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi