Christ My Song-Logo
Hymn score of: O jag längtar att få komma - Du har det eviga livets ord (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 241

O jag längtar att få komma - Du har det eviga livets ord
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Du har det eviga livets ord.

Sexagesima.

1. O jag längtar att få komma
  dig, min Herre Jesu, när,
som så rikligt dina fromma
  ljus och tröst och frid beskär.
Låt mig ej förgäves höra
  av din mun ditt ord i dag,
ty jag vill din vilja göra.
  Giv blott heligt hjärtelag! PDF - Midi

2. Låt mig, lik Maria, stilla
  sitta, Mästar, vid din fot
och förutan flärd och villa
  taga helga orden mot.
Hjälp mig du att vila finna
  uti djupet av min själ,
och, om det mig gagnar, vinna
  timlig lycka, evigt väl!

3. Hjälp mig fly från världens ränker!
  Skänk mig kraft och giv mig nåd!
Kraft att bryta syndens länker,
  mod att följa dina råd!
Lär mig ditt behag att vörda!
  Hjälp mig vandra korsets stig,
lida, strida, sist få skörda
  evig ro och frid hos dig!

4. Öppna du mig själens öga,
  att din vilja jag förstår!
Lys och led mig mot det höga
  mål, som mig ock förestår!
Världens ljus, ack, lys mig varligt
  genom tidens dunkla stråt,
att ej varder svårt och farligt
  hennes lurande försåt!

5. Dag för dag din kärleks låga
  gjut i våra hjärtan in,
att i lust som nöd vi våga
  helga dig båd' själ och sinn,
bära utan knot var börda,
  älska våra fäders land,
bättre tro och högre vörda
  varje vink utav din hand!

6. Sist din ande sänd att stärka
  slappa knän och tröttad arm,
att rätt klart vi kunna märka
  segerkraft i stridens larm!
Herre, du, som kan allena
  giva liv av livets ord,
värdes sist en gång förena
  i din frid din klena hjord!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 18-22.
Translated from the German O wie freun wir uns der Stunde - Du hast Worte des ewigen Lebens
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi