Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hoe eindeloos en zonder perk - Ik zal den Here loven te aller tijd (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 242

Hoe eindeloos en zonder perk - Ik zal den Here loven te aller tijd (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Ik zal den Here loven te aller tijd.

Wonende onder de lofzangen Israëls. (Psalm 22,4)

1. Hoe eindeloos en zonder perk
  is Uwe goedheid, Heer!
Dies zij 't opnieuw mijns harten werk
  te zingen tot Uwe eer! PDF - Midi

2. Gij woont, o God van Israël,
  toch onder 't lofgezang,
zo love U ook mijn snarenspel
  mijn ganse leven lang.

3. Roer Gij met heilig hemelvuur
  mijn hart en lippen aan.
Opdat ik lov' ter ieder uur
  Uw wegen en Uw daân!

4. 'k Wens U te loven ongestoord,
  gun mij dez' éne beè!
En wie mijn' lof, mijn lied'ren hoort,
  die zinge vrolijk mee!

5. Die love U mee ten allen tijd
  en grijpe een goeden moed,
en smake en zie, hoe goed Gij zijt,
  Gij, allerhoogste Goed!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 36-37.
Translated from the German Wie ist doch ohne Maß und Ziel - Ich will den Herren loben allezeit
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi