Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hvor du, min Gud, mig føre vil - Altid vil jeg prise Herren (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 242

Hvor du, min Gud, mig føre vil - Altid vil jeg prise Herren
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/ Johannes Thomas Rüegg)

Altid vil jeg prise Herren.

1. Hvor du, min Gud, mig føre vil,
  jeg følger uden sky!
Med salmesang og harpespil
  jeg priser dig påny. PDF - Midi

2. Du ønsker i dit Israel
  at æres jo med sang,
derfor sig synger ud min sjæl
  af hjertens lyst og trang.

3. Rør derfor med din Åndes glød
  ved læber og ved bryst,
at jeg kan, som mit hjerte bød,
  lovsynge dig med lyst.

4. O stem min sjæl og stem min mund
  bestandigt til din lov,
måske kan til den rette stund
  jeg vække den, som sov:

5. han takke dig og prise dig
  og have frejdigt mod,
på ham din kraft skal vise sig,
  min Frelser mild og god.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 1-2.
Translated from the German Wie ist doch ohne Maß und Ziel - Ich will den Herren loben allezeit
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi