Christ My Song-Logo
Hymn score of: Upp, psaltare och harpoton! - Jag vill lova Herren alltid (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 242

Upp, psaltare och harpoton! - Jag vill lova Herren alltid
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Jag vill lova Herren alltid.

1. Upp, psaltare och harpoton!
  En sång, en psalm åt Gud.
Tag mot på allra högsta tron,
  vårt lov, vårt böneljud! PDF - Midi

2. Än i ditt Sion bor du kvar,
  ack tag min hyllning mot!
Dig allt, ja all min levnads dar
  jag offrar utan knot.

3. O Ande, kom från himlens höjd!
  Vid mina läppar rör!
Bränn bort var oren, syndig fröjd!
  Mig till ditt redskap gör!

4. Behåll ock under dagens gång,
  min mun till lov beredd,
att en och var, som hör min sång,
  med lust må sjunga med!

5. Och tvingas han att älska dig
  så kärleksrik, så god,
då tack, att du begåvat mig
  med sångarhåg och mod!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 84-85.
Translated from the German Wie ist doch ohne Maß und Ziel - Ich will den Herren loben allezeit
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi