Christ My Song-Logo
Hymn score of: O vid, det er ej vanskeligt - Guds bud er ikke svære (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 244

O vid, det er ej vanskeligt - Guds bud er ikke svære
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Guds bud er ikke svære.

1. O vid, det er ej vanskeligt
  at vinde salighed,
da du kan rumme al din pligt
  i barnets lydighed. PDF - Midi

2. Du er ej herre, tjener ej;
  men glad som barnet vær!
Du er på salighedens vej,
  når du har Jesus kær.

3. I stilhed handler du med flid
  og tænker ret og smukt,
som træet da, til rette tid,
  din stræben bærer frugt.

4. Men se ej længe på dit værk;
  thi det gør pligten svar;
din Herre gør den svage stærk,
  i dig han handlet har.

5. I skæbnen glad man føjer sig,
  som han den føje vil,
det arbejd, Gud bestemmer mig,
  jeg går med glæde til.

6. Så salig er den kristne tro,
  foruden sorg og savn,
blidt bringer sjælen den til ro
  og fører den i havn.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 65-66.
Translated from the German Am Ende ist's doch gar nicht schwer - Gottes Gebote sind nicht schwer
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi