Christ My Song-Logo
Hymn score of: Oprecht van hart en vroom te zijn - Gods geboden zijn niet zwaar (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes A. D. Molster/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 244

Oprecht van hart en vroom te zijn - Gods geboden zijn niet zwaar
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes A. D. Molster/
Johannes Thomas Rüegg)

Gods geboden zijn niet zwaar.

1. Oprecht van hart en vroom te zijn,
  (och, of 't een ieder waar'!)
is, wel beschouwd, hoe zwaar het schijn',
   toch inderdaad niet zwaar. PDF - Midi

2. Men is noch heer, noch slaaf, maar kind,
  – hoe zalig! – kind van God;
en heeft, hoe meer men Hem bemint,
  te meerder zielsgenot.

3. Men vindt zijn vreugde in stille vlijt,
  en andren doet men goed,
gelijk het, in den vruchtentijd,
  en edle wijnstok doet.

4. Men heeft geen opzien tegen 't werk,
  en acht het geen verdriet,
maar voelt zich zelfs in zwakheid sterk,
  door Hem, die 't ons gebiedt.

5. In welken weg men wordt geleid,
  en hoe de Heer het voeg',
men volgt, als kind, met vrolijkheid,
  en heeft aan Hem genoeg.

6. Zo zalig is 't in vreugd en pijn,
  te leven voor den Heer;
en die alzo niet zalig zijn,
  zij worden 't nimmermeer.

Naar Johannes A. D. Molster, in: Johannes Riemens, Luit en Harp, 114-115.
Translated from the German Am Ende ist's doch gar nicht schwer - Gottes Gebote sind nicht schwer
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi