Christ My Song-Logo
Hymn score of: Det är visst ändå ej så svårt - Guds bud äro icke tunga (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 244

Det är visst ändå ej så svårt - Guds bud äro icke tunga
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Guds bud äro icke tunga.

1. Det är visst ändå ej så svårt,
  att rätta målet hinna
för den vid Gud sig håller hårdt.
  Mitt hjärta! Det besinna! PDF - Midi

2. Om blott du vill förbli ett barn
  i slottet eller kojan,
du skyddad blir för lastens garn
  och bryter syndabojan.

3. Dag efter dag i trägen id
  du tåligt bär din börda,
med tårar sår, i sinom tid
  får du i jubel skörda.

4. Då ingen möda mer du skyr,
  din kraft du vill ej spara.
Och om till Herren Gud du flyr,
  hans hjälp du får erfara.

5. Och för din Faders visa råd
  i motgång du dig böjer,
men uti medgång av hans nåd
  dig desto mer förnöjer.

6. Så frid och fröjd i själen bor
  och tröst i alla skiften.
Den det av hjärtat vet och tror,
  han bävar ej för griften.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 77-78.
Translated from the German Am Ende ist's doch gar nicht schwer - Gottes Gebote sind nicht schwer
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi