Christ My Song-Logo
Hymn score of: Livets Ord, du rene kilde - Livets Ord (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 245

Livets Ord, du rene kilde - Livets Ord
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Livets Ord.

1. Livets Ord, du rene kilde,
  som fra Himlen strømmer ned.
Livskraft til enhver du giver,
  som har tro og kærlighed;
som lig markens visne blomster,
  blegende af solens brand,
mod den svale bæk sig bøjer,
  tørstig fra den tørre strand. PDF - Midi

2. Uden dig, hvad er så jorden?
  Kold og mørk, en snæver dal,
og hvad er den høje Himmel?
  Kun en tillukt glædens sal.
Uden dig, hvad er da livet?
  Dagligt en fornyet død.
Uden dig, hvad bliver døden?
  Mulm foruden morgenglød.

3. Livets Ord, ja du oplyser,
  varmer dog tilligemed;
Helvede du åbenbarer,
  men og Paradisets sted.
Frygteligt en synder skrækkes
  af den dumpe, træge ro;
men ved kærligheden dækkes
  fejlen og ved håb og tro.

4. Dommeren, streng og retfærdig,
  du at frygte lærer os;
også dog en Fader elske,
  som til tro vil bøje trods,
og en Gud, som sin Enbårne
  gjorde til et offerlam,
som på ham har synden straffet,
  elsker synderen i ham.

5. Livets Ord, den som dig hører,
  viser du et evigt held;
dog kun den, som dig bevarer,
  tjener ret sit eget vel.
Derfor vil jeg dig bevare,
  Åndens sværd og Herrens Ord,
hjælp mig her på jorden stride,
  vinde kronen, når jeg tror.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 21-22.
Translated from the German Wort des Lebens, lautre Quelle - Das Wort des Lebens
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi