Christ My Song-Logo
Hymn score of: Zuivre bronwel, die van boven - Het Woord des Levens (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 245

Zuivre bronwel, die van boven - Het Woord des Levens
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Het Woord des Levens.

1. Zuivre bronwel, die van boven
  nedervliet, door niets gestuit,
Woord des Levens, gij schenkt laf'nis
  ieder, die u 't hart ontsluit.
Die zich, als 't verwelkte bloempje,
  door den zonnebrand verschroeid,
neerbuigt tot het kabblend beekje
  dat langs dorre velden vloeit! PDF - Midi

2. Wat is zonder u deze aarde?
  Ach, een graf, aan tranen rijk!
Wat is zonder u de hemel?
  Een gesloten vreugde-rijk.
Wat is zonder u het leven?
  Een gestaage, droeve dood.
Wat is zonder u het sterven?
  Nachtfloers zonder morgenrood.

3. Woord des Levens! gij verlicht ons
  en verwarmt ons te gelijk!
Gij verkondigt ons een helle,
  maar ook 't zalig hemelrijk.
Schrikklijk wekt gij elken zondaar
  uit den slaap, die hem beving,
maar biedt ook weer, vol ontferming,
  rust aan elken boeteling.

4. Gij leert ons een' Rechter vrezen,
  die rechtvaardig vonnis velt,
maar een' Vader ook beminnen,
  wiens erbarming eeuwig welt:
Ja een' God, die aan de wereld
  geeft zijn' Zoon, zijn enig Kind,
die aan Hem de zonde tuchtigt,
  die in Hem de zondaar mint!

5. Woord des Levens, wie u horen,
  biedt gij hier reeds zaligheid.
Doch slechts zij die u bewaren,
  erven 't heil, door u voorzeid.
't Zij mijn deel, u te bewaren,
  Zwaard des Geestes! schenk mij kracht,
help mij hier op aarde strijden,
  tot waar ginds de kroon mij wacht!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 46-47.
Translated from the German Wort des Lebens, lautre Quelle - Das Wort des Lebens
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi