Christ My Song-Logo
Hymn score of: Livets ord, du rena källa - Livets ord (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 245

Livets ord, du rena källa - Livets ord
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Livets ord.

1. Livets ord, du rena källa,
  som från himlen gjuter dig,
du livskrafter låter välla
  åt en själ, som öppnar sig
och som lik en solbränd blomma,
  trånande från torra land,
vill till svala vattnet komma,
  böjer sig mot källans rand. PDF - Midi

2. Utan dig vad är väl jorden? –
  Blott en dyster tåredal.
Utan dig vad himlen vorden? –
  En tillsluten fröjdesal.
Utan dig vad livet, dagen? –
  En beslöjad, dunkel natt.
Utan dig, att dö? – Bli dragen
  undan morgonljusets skatt.

3. Livets ord, du allt förklarar,
  lyser, även värmer dock.
Du en avgrund uppenbarar,
  men ett himmelrike ock.
Syndarn du förskräckas låter,
  väckt ur världens falska ro,
dock i kärlek tröstar åter
  den sig bättra vill och tro.

4. Om en domare du talar.
  Helig vördnad han inger.
Om en fader, som hugsvalar,
  som i kärlek på oss ser.
Ende Sonens ord du gömmer.
  Han för oss sig givit ut
Gud i honom synden dömer.
  All vår skuld han plånat ut.

5. Livets ord! Ej löften sparar
  du på den, dig höra vill.
Men blott den, dig rätt bevarar,
  hör klenoden evigt till.
Mig till manlig strid uppliva,
  lär mig föra andens svärd!
Och låt mig för evigt bliva
  livets sköna krona värd!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 13-14.
Translated from the German Wort des Lebens, lautre Quelle - Das Wort des Lebens
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi