Christ My Song-Logo
Hymn score of: Snart är dagen all. Men du, o Herre - Mot aftonen (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 247

Snart är dagen all. Men du, o Herre - Mot aftonen
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Mot aftonen.

1. Snart är dagen all. Men du, o Herre,
  gjorde dagens möda föga svår,
halp mig i det större som det smärre,
  stod mig nådigt bi. Nu dagen går.
Natten stundar, och mitt viloläger
  snart jag reda skall i stilla frid.
Bliv mig när, min Gud! Mitt hjärta säger:
  Då jag finner ro till evig tid. PDF - Midi

2. Ej av världens buller mer jag störes,
  sitter här i stugan, helt allen'.
Därför klarare din stämma höres,
  tala, Gud, jag hör, jag hör den re'n.
Signa milt den ljuva, lugna kvällen!
  Utgjut rikligt din välsignelse,
regnet lik, när det på torra hällen
  vattnar jorden, rikt och svalkande!

3. Utan dig mig hela världen tyckes
  ödslig, kall och ofruktbar och tom.
Men ju närmare till dig jag ryckes,
  blir mitt hem mig likt en helgedom,
rikt på hälsokraft för själ och sinne,
  rikt igenom dig, som hos mig bor.
Och när dagens aftonstund är inne,
  känner jag, att du är hög och stor.

4. Kom, o Gud, till mig, då kvällen skymmer!
  Bästa gästen evigt hos mig bliv!
Dagens larm och aftonens bekymmer,
  världens flärd ifrån mitt hem fördriv!
Alla bittra minnen från mig vike!
  Sänd din ängel att om oss ha vård!
Styr med faders hand båd' kung och rike!
  Hägna stort och smått uti min gård!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 5-6.
Translated from the German Herr, des Tages Mühen und Beschwerden - Am Abend
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi