Christ My Song-Logo
Hymn score of: Dit hän jag trår vid veckans slut - Andakt (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 250

Dit hän jag trår vid veckans slut - Andakt
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Andakt.

1. Dit hän jag trår vid veckans slut,
  där det är gott att vara,
där sig min själ får vila ut
  vid toner underbara. PDF - Midi

2. Det klappar i min barm så fort,
  när där jag glädje röner.
Och på den stilla fridens ort
  jag ber min barndoms böner.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 69.
Translated from the German Mir ist so wohl in Gottes Haus - Andacht
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi