Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vi äro hans i livet och i döden - Vi äro hans (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 95

Vi äro hans i livet och i döden - Vi äro hans
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Vi äro hans.

1. Vi äro hans i livet och i döden.
  Vi äro hans, vars blod för vår skull rann.
Vi äro hans, hur än bli våra öden.
  Vi äro hans, som allt oss återvann. PDF - Midi

2. Vi äro hans. Ack låt oss honom ära,
  som evigt var, förr'n någon av oss fanns.
Må hjärta, mun och händer vittne bära,
  att det är visst och sant: Vi äro hans.

3. Vi äro hans. Och i de mörka dalar
  det dagas snart. Vid morgonstjärnans glans
vi gå dit upp till ljusa fröjdesalar,
  dit löftet vinkar oss. Vi äro hans.

4. Vi äro hans. Han skall oss ock bevara
  mot varje oväns stridbart höjda lans.
För Jesu vän är döden ingen fara.
  I evig frid och fröjd vi äro hans.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 42-43.
Translated from the German Wir sind des Herrn, wir leben oder sterben! - Wir sind des Herrn
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi