Christ My Song-Logo
Hymn score of: Wij zijn des Heren, in leven en sterven - Wij zijn des Heren (Carl Johann Philipp Spitta/Albertine Kehrer/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 95

Wij zijn des Heren, in leven en sterven - Wij zijn des Heren
(Carl Johann Philipp Spitta/Albertine Kehrer/
Johannes Thomas Rüegg)

Wij zijn des Heren.

1. Wij zijn des Heren, in leven en sterven,
  wij zijn des Heren, die eens voor ons stierf;
door en met Hem zullen we alles beërven,
  wij zijn des Heren, die 't al ons verwierf. PDF - Midi

2. Wij zijn des Heren! Hem willen wij leven,
  Hem slechts behoren met lichaam en ziel,
sprekend en handlend 't getuigenis geven:
   Wij zijn des Heren, wat zwichtte of wat viel!

3. Wij zijn des Heren! In 't donkerst der dalen
  van het ongastvrije vreemdelingsoord,
spreidt ons een heldere lichtster haar stralen,
  sinds onze ziele den Here behoort!

4. Wij zijn des Heren! Hij zal ons bewaren,
  als ons van elders geen hope meer lacht:
zelfs in den dood zal geen leed ons weêrvaren,
  't "Wij zijn des Heren!" houdt eeuwig zijn kracht.

Albertine Kehrer, in: Johannes Riemens, Luit en Harp, 226.
Translated from the German Wir sind des Herrn, wir leben oder sterben! - Wir sind des Herrn
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi