Christ My Song-Logo
Hymn score of: O Faderhånd, som mig så trofast førte - Fader, Søn og Ånd (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 121

O Faderhånd, som mig så trofast førte - Fader, Søn og Ånd
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/ Johannes Thomas Rüegg)

Fader, Søn og Ånd.

1. O Faderhånd, som mig så trofast førte,
  o Faderøje, som mig vogted tro,
o Faderhjerte, som min beden rørte,
  som var betænkt at skabe sjælen ro!
O gid du stedse troligen mig lede,
  så jeg den lige vej til himlen går,
gid til et evigt liv du mig berede
  igennem modgang eller blinde kår. PDF - Midi

2. O du min Frelser, du som for mig døde,
  som vandt mig Herren ved dit eget blod,
ved hvem forløsning fra vor synd vi nøde,
  ved hvem i Gud min sjæl har frejdigt mod!
O gid du stedse mere mig genløse,
  fra hvert et bånd fuldstændigt mig befri;
hos dig, den stærke, kan jeg tillid øse
  og vinde sejr, når du vil stå mig bi.

3. O Helligånd, som på min færd herneden
  vil straffe, trøste og belære mig,
ved dig gudsfreden, livet, kærligheden
  og håb og tro, alt kom herned ved dig.
Behersk du mig, og påtryk mig et stempel
  af gudsfrygt, som til livet leder ind,
og lad mig blive til Guds eget tempel,
  hvor andagt råder i det stille sind.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 142-143.
Translated from the German O Vaterhand, die mich so treu geführet - Vater, Sohn und Geist
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi