Christ My Song-Logo
Hymn score of: O Vaderoog, mijn schreden trouw bewakend! - Vader, Zoon en Geest (Carl Johann Philipp Spitta/Albertine Kehrer/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 121

O Vaderoog, mijn schreden trouw bewakend! - Vader, Zoon en Geest (Carl Johann Philipp Spitta/Albertine Kehrer/
Johannes Thomas Rüegg)

Vader, Zoon en Geest.

1. O Vaderoog, mijn schreden trouw bewakend!
  O Vaderhand, mij leidend langs mijn baan!
O Vaderhart, van eeuwge liefde blakend,
  waardoor de stem mijns biddens wordt verstaan!
Wil mij nog verder vaderlijk geleiden,
  dat ik den rechten weg des heils betreê!
Wil mij ten eeuwgen leven voorbereiden
  het zij door lief of leed, door wel of wee. PDF - Midi

2. Mijn Heiland, die voor zondaars zijt gestorven,
  die mij gekocht hebt met uw dierbaar bloed,
voor al mijn schuld vergeving hebt verworven,
  en nu mijn hart Gods vrede smaken doet!
O Gij, op Wien ik al mijn hope stelle,
  bevrijd mij gans van mijner zonden juk,
opdat ik eens, trots alle macht der helle,
  door Uwe kracht den palm der zege plukk'.

3. O Heilge Geest, die mij ten goede drijven,
  bestraffen, troosten en vermanen moet;
mij bidden leert en in 't gelove blijven,
  mij liefde en vrede en hoop behouden doet!
Bestuur mijn geest, en druk den echten stempel
  van 't kindschap Gods in hart en leven mij,
opdat mijn lichaam Gode een heilge tempel
  vol liefde, vol gebed en aandacht zij!

Albertine Kehrer, in: Johannes Riemens, Luit en Harp, 20-21.
Translated from the German O Vaterhand, die mich so treu geführet - Vater, Sohn und Geist
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi