Christ My Song-Logo
Hymn score of: O, fadershand, som hittills mig ledsagat - Fader, Son och Ande (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 121

O, fadershand, som hittills mig ledsagat - Fader, Son och Ande
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Fader, Son och Ande.

O, fadershand, som hittills mig ledsagat,
  o fadersblick, som vakat ljuvt och ömt,
o, fadersbarm, när mig bekymren jagat,
  vid dig jag städs mitt trötta huvud gömt.
O, Fader god, vik ej ifrån min sida,
  låt mina ögon rätta vägen se,
och måste än jag oförrätter lida,
  giv mig din frid i glädje som i ve! PDF - Midi

2. O, min Förlossare, som för mig seger vunnit
  och mig åt Gud som saligt byte gett.
Du vägen till en evig glädje funnit,
  där mig ett saligt rum du har berett.
Ifrån de bojor, som mig än belasta,
  ack, gör mig lika fri, som själv du är!
O, starke Gud, mig svage ej förkasta!
  Du är min frid. – Ej bättre jag begär.

3. O, Helge Ande, som i ordet talar,
  ger kraft och mod och rätt mig bedja lär,
som tuktar än och än helt mild hugsvalar,
  som trons och hoppets glädje mig beskär,
giv, att som Fadrens barn jag ont ej våller,
  men mer och mer min frälsare blir lik,
att jag mitt hjärtas tempel heligt håller
  och blir allt mer på tro och kärlek rik!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta I, 1907, 29-30.
Translated from the German O Vaterhand, die mich so treu geführet - Vater, Sohn und Geist
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi