Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hvor fylder det vort sind med glæde - Det kristelige samlivs velsignelse (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 124

Hvor fylder det vort sind med glæde - Det kristelige samlivs velsignelse (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/ Johannes Thomas Rüegg)

Det kristelige samlivs velsignelse.

1. Hvor fylder det vort sind med glæde
  at tale, gode Gud, om dig,
du selv er mellem os tilstede,
  det siger da mit hjerte mig.
Hvor kan ej det vor fryd forhøje,
  så broderlig er da vor hu,
vi læse i hinandens øje,
  at vi dig alle føle nu. PDF - Midi

2. Og sindet vækkes af sin dvale!
  Bort viger al den tomme lyst;
men fri og åben vennetale
  let finder vej fra bryst til bryst.
Når os et tryk på sjælen hviler,
  ved venneråd vi lindring få,
ak, tiden alt for hurtigt iler,
  vi dvæled gerne længer så.

3. Og altid talen derpå falder,
  hvor trofast Herren mod os var,
hvordan han kærligen os kalder
  og trøst i vor bekymring har;
hvordan han ved vort hjerte rørte,
  hvor mildt han antog sig vor sag,
hvor troligen han frem os førte
  fra først og indtil denne dag.

4. Da føler nær man Åndens vinger:
  at Gud til os bekender sig;
selv når jeg fejl for dagen bringer,
  bekendelsen er trøsterig;
selv når mod mig jeg fører klage
  og bøjer mig med frygtsomt mod,
jeg føler fred til hjertet drage,
  jeg føler, Gud har set min bod.

5. Det er, som løste sig min smerte,
  som stod jeg i et bedre land,
som anede alt her mit hjerte
  den fryd, jeg hisset føle kan.
Og dette alt mig helt forandrer,
  mit bedre jeg det kalder frem,
jeg glad mig føler som en vandrer,
  der atter ser det elskde hjem.

6. Lad os da derpå os beflitte,
  at Gud hos os må tage bo;
vær selv tilstede i vor midte,
  når vi forsamles i din tro!
Opliv du hos os andagtsflammen
  og før os, milde Jesus Krist,
ret tit i denne tid tilsammen,
  til vi hos dig forsamles hist.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 106-108.
Translated from the German O welche fromme, schöne Sitte - Segen christlicher Gemeinschaft
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi