Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jag älskar kvällens andaktstimma - Husandaktens välsignelse (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 124

Jag älskar kvällens andaktstimma - Husandaktens välsignelse
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Husandaktens välsignelse.

1. Jag älskar kvällens andaktstimma,
  den tyckes mig så ljuv och blid,
då vi tillsammans få förnimma,
  att Gud är när oss med sin frid.
Hans ande stiger från det höga
  att lugna stormande begär.
Som bröder i varandras öga
  vi blicka, medan han är när. PDF - Midi

2. I fjärran själviskheten viker,
  tomt sken och fagert gyckelspel.
Ej hög, ej låg, ej arm, ej riker –
  vem finns väl utan synd och fel?
Vi mycket ha att stilla bikta,
  så mycket att varann tillstå,
att tron i stormen ej må svikta,
  men var den andre stödja må.

3. Alltjämt var kväll vi börja tala
  om samma gamla sak på nytt,
hur god Gud är, som vill hugsvala,
  närhelst hans frid ifrån oss flytt,
hur milt vårt bröst han kan beröra
  i bitter sorg med helig fröjd
och lika säkert kan oss föra
  fram genom både dal och höjd.

4. Det är Guds andes svala fläktar,
  som jaga stormen ur vårt bröst,
som balsam, när min själ försmäktar,
  han ger mig mången ljuvlig tröst.
När jag båd' synd och felsteg sörjer
  och rädes för min andes strid,
jag mången god uppmuntran spörjer,
  hans ord mig återger min frid.

5. Det är, som om min sorg försvunne,
  som bures jag av tro och hopp.
Det är, som om min ande brunne
  av längtan blott att nå dit opp,
där allt skall bli helt annorlunda,
  helt olikt mot vad nu jag ser.
Jag tänker lugnt på dar, som stunda.
  Gud hjälper visst ju mer och mer.

6. O, Gud, vårt ringa hem välsigna,
  med ordet evigt hos oss bliv!
Oss stöd, när vi av mödan digna,
  driv bort all oro, flärd och kiv!
Oss led, när vi i mörker famla,
  din låga i vår ande när!
I frid oss varje kväll församla,
  tills vi få se dig, där du är.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta I, 1907, 5-6.
Translated from the German O welche fromme, schöne Sitte - Segen christlicher Gemeinschaft
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi