Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jeg ved, at salig vil jeg blive - Jeg ved, på hvem jeg tror, og er sikker i min tro (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 125

Jeg ved, at salig vil jeg blive - Jeg ved, på hvem jeg tror, og er sikker i min tro (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Jeg ved, på hvem jeg tror, og er sikker i min tro.

1. Jeg ved, at salig vil jeg blive
  ved dig, min Jesus, du Guds Søn,
som ene salighed kan give,
  som hører hjertets stille bøn.
    Du skænker sjælen frejdighed
    med håb om evig salighed. PDF - Midi

2. Til dig har Faderen mig givet
  og vil, at du skal frelse mig;
derfor ved dig jeg vinder livet,
  du ærer jo hans kald til dig.
    Ved dig vil hans befaling ske,
    i dig skal jeg min frelse se.

3. Du led på korset for mig døden,
  du ved dit blod mig genløst har;
men frelste du mig dyrt af nøden,
  så bliver jeg dig dyrebar,
    og Intet rive kan min ånd,
    o Herre, af din milde hånd.

4. At jeg i dig min Frelser kender,
  at jeg i denne tro er stærk,
at jeg til dig min tanke vender:
  er af den Helligånd et værk.
    Har den sagt Ja, er svaret dit!
    Jeg dens formaning følger frit.

5. Thi det er jo din Faders nåde,
  det er dit eget dyre blod
og Ånden, som du lader råde,
  der gav mig den fortrøstning god,
    at du min Frelser er forvist,v     du milde Herre Jesus Krist.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 12-13.
Translated from the German Ich weiß, ich werde selig werden - Ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiss
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi