Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jag vet, på vem jag tror och hoppas - Jag vet på vem jag tror (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 125

Jag vet, på vem jag tror och hoppas - Jag vet på vem jag tror
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Jag vet på vem jag tror.

1. Jag vet, på vem jag tror och hoppas
  och är i honom nöjd och rik.
När blomstren i hans gårdar knoppas,
  jag ock skall varda honom lik.
    Hos honom tröst och frid jag finner,
    hos honom liv och ära vinner. PDF - Midi

2. Din Fader mig från världen dragit
  till dig, min Frälsare så kär.
Din ande mig i dopet tvagit
  från syndens smitta ren och skär.
    För mig din kärleks låga brunnit.
    För mig ditt blod på korset runnit.

3. För mig på korset stig du skridit
  med outsägligt tålamod,
för mig, för mig så svårt du lidit
  och mig förlossat med ditt blod.
    Vem kan mig rycka ur den handen,
    som binder med de starka banden?

4. O, låt mig sist den skörd få bärga,
  som du mig lovat i ditt ord!
Du kan mig från all fara värja,
  du herde för din klena hjord.
    Ack, värdes mig din Ande sända,
    som kan mitt hjärta helt omvända!

5. Min Jesus god, din Faders vilja,
  din andes stöd i liv och död,
från dem mig ingen skall åtskilja,
  de frälsa mig ur evig nöd.
    O Gud, hjälp mig med helgad tunga
    ditt lov med fröjd var morgon sjunga!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 74-75.
Translated from the German Ich weiß, ich werde selig werden - Ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiss
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi