Christ My Song-Logo
Hymn score of: Som barn du skall en gång få vinna - Det goda namnet (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 126

Som barn du skall en gång få vinna - Det goda namnet
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Det goda namnet.

Allhelgonadag.

1. Som barn du skall en gång få vinna
  det arv, åt dig förvarat är.
Som redlig kristen skall du hinna
  det mål, du troget sökte här.
Om blott den goda del du väljer
  och har i Gud din fasta borg,
vad helst som dig i världen kväljer,
  ej bitter finner du din sorg. PDF - Midi

2. Må hon på dig sin rikdom slösa
  och skänka dig, vad hon har bäst,
hon kan ej själens bojor lösa.
  Här är du främling blott och gäst.
Här gäller sträva, kämpa, lida
  och hoppas för var dag, som går,
och uti tålamod förbida,
  till dess du livets krona får.

3. Då skall det frö i jorden såddes
  uppspira till en härlig skörd,
och allt, vad här dig förespåddes,
  bli sanning, klarligt sedd och hörd.
Då varje trofast själ får sanna,
  vad tron och kärleken förmå,
och tydligt på förklarad panna
  Guds salighet skall tecknad stå.

4. Så gläds, att ock ditt namn är skrivet
  bland helgonens i livets bok,
och klaga ej, om dig blir givet
  att bära Kristi lydnads ok!
Var flitig, stilla, tyst och trogen,
  och akta föga världens flarn!
En gång ock du skall varda mogen
  att räknad bli bland rikets barn.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 63-64.
Translated from the German Hier Gottes Kinder und dort Erben - Der gute Name
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi