Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hier kindren Gods, en boven erven - De goede Naam (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 126

Hier kindren Gods, en boven erven - De goede Naam
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

De goede Naam.

1. Hier kindren Gods, en boven erven
  der eindeloze heerlijkheid,
ziedaar het heil, dat zij verwerven,
  wie Gods genâ ten leven leidt.
O zalig deel, door ons verkoren,
  waarnaar ons harte streeft en vraagt,
totdat het, door Gods Geest herboren,
  het kindschaps-zegel in zich draagt. PDF - Midi

2. Dan mogen wij van 't goede zingen,
  en 't beste blijft ons nog bewaard;
hier zijn wij toch slechts vreemdelingen,
  ons burgerrecht is niet op aard.
Hier wacht ons strijden, lijden, sterven,
  maar eens, door 's Heren hand geleid,
zal elk der kindren Gods beërven
  de storeloze zaligheid.

3. Zij zullen eeuwig Gode leven,
  in 't veelbelovend erfdeel gaan:
der nieuwe naam, van God gegeven,
  zal blinkend op hun voorhoofd staan,
wat hier bij strijden, lijden, derven,
  hun nieuwe mens werd, dat wordt dáár,
als al het andre weg moest sterven,
  als kern en wezen openbaar.

4. Verheugt u dus, wanneer uw namen
  daarboven opgeschreven staan!
Wie hier tot zulk een ere kwamen,
  hun brak de zaligheid reeds aan.
God schreef hun' naam in 't Boek van 't Leven,
  en voor een ieder is 't gewis,
dat wie alzo staat aangeschreven,
  wel waarlijk eeuwig zalig is!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 233-234.
Translated from the German Hier Gottes Kinder und dort Erben - Der gute Name
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi