Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ach! in 's werelds woest gedruis - Heimwee (Carl Johann Philipp Spitta/Albertine Kehrer/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 127

Ach! in 's werelds woest gedruis - Heimwee
(Carl Johann Philipp Spitta/Albertine Kehrer/
Johannes Thomas Rüegg)

Heimwee.

1. Ach! in 's werelds woest gedruis
  wordt ons hart zo ledig;
waren we al in 't Vaderhuis!
  Dáár is 't stil en vredig. PDF - Midi

2. 't Reiskleed moeten we iedre keer
  lappen en verstellen,
en wij voelen meer en meer
  onze schoenen knellen.

3. Och! wij wensten thuis te zijn,
  bij den Heer te leven,
van all' aardsen nood en pijn
  eens voor goed ontheven;

4. wensten, vrij van vlees en bloed,
  heilig als Gods englen,
Gode dienend, in hun' stoet
  juichend ons te menglen.

5. Maar, vertoeft de Here nog
  ons dat heil te schenken,
dat we aan voorbereiding toch
  ernstig mogen denken;

6. dat wij in den goeden strijd
  nimmermeer vertragen:
eenmaal zal ter rechter tijd
  't land der rust ons dagen!

Albertine Kehrer, in: Johannes Riemens, Luit en Harp, 218-219.
Translated from the German Ach, uns wird das Herz so leer - Heimweh
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi