Christ My Song-Logo
Hymn score of: Uti världens larm och brus - Hemlängtan (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 127

Uti världens larm och brus - Hemlängtan
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Hemlängtan.

1. Uti världens larm och brus,
  ack, hur kallt och öde!
Upp till dig, mitt liv, mitt ljus,
  trår jag från de döde. PDF - Midi

2. Pilgrimsdräkten sliten ut,
  staven lagd till sidan.
Hjärtat i min barm till slut
  känner blott förbidan.

3. Se, nu är min enda lust
  snart få hemma vara,
att från livets storm och dust
  få till hamnen fara.

4. Att, från mörka minnen fri,
  hemåt, uppåt ila
och till ljus och harmoni,
  till en evig vila.

5. Men om, Herre, än du vill
  att jag tåligt väntar,
giv mig till, om tyst och still
  jag på dörren gläntar.

6. När en natt jag kämpat ut
  genom dödens dalar,
huru gott, när du till slut
  kropp och själ hugsvalar!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 87-88.
Translated from the German Ach, uns wird das Herz so leer - Heimweh
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi