Christ My Song-Logo
Hymn score of: O, vilka plågor dig förtära! - Herrens tålamod (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 133

O, vilka plågor dig förtära! - Herrens tålamod
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Herrens tålamod.

Passionspsalm.

1. O, vilka plågor dig förtära!
  Du bittert lider för vår skull.
Ack, vilket kors du måste bära;
  så tålig, tyst och kärleksfull!
Hur har du kunnat dig förbarma,
  då vi försmått din rika nåd
och utav världens lusta varma,
  förgätit dina visa råd! PDF - Midi

2. För litet går det oss till sinnes!
  Vem tackar dig rätt djupt därför?
Vem uti världens vimmel finnes,
  som glatt din helga vilja gör,
som vill de onda lustar dämpa
  och gärna följa, dit du går,
och dristigt vågar det bekämpa,
  som mot ditt ord i harnesk står?

3. Vad, om din trohet hade svunnit
  som vår med varje dag, som gick!
Vad, om din kärleks glöd förbrunnit
  för varje motstånd, varje blick,
och allt du låtit oss umgälla,
  ej låtit nåd gå före rätt,
men rättvist velat domen fälla! –
  Med oss det varit ute slätt.

4. Vem kan som du helt lugnt fördraga,
  allt hoppas, tro och lida allt?
Vad våra krafter äro svaga!
  Vårt hjärta, ack, hur dött och kallt!
Giv nya hjärtan, håg och sinnen,
  väck oss var dag ur dvalan opp!
Gör själen fri från syndaminnen,
  förök vår tro, befäst vårt hopp!

5. Drag oss allt närmre till ditt hjärta,
  med frid ditt anlet till oss vänd!
Lär oss att bära tyst var smärta,
  och oss din helge Ande sänd!
Förlän oss rätta örnavingar,
  som bära oss i nöd och sorg!
Då ingenting på fall oss bringar.
  Du är vår tillflykt och vår borg.

6. Giv oss av nåd det som vi bedja!
  Vi Fadrens löfte ha därpå.
Därtill vi dristigt våga vädja.
  Med mod och hopp vi framåt gå.
Din egendom, o Herre, skydda,
  ditt folk med helig trofasthet!
Du var vår Gud i dagar flydda,
  du blir det i all evighet.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 14-16.
Translated from the German Ach, welche Marter, welche Plagen - Die Geduld des Herrn
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi