Christ My Song-Logo
Hymn score of: Troens Ånd, som giver styrke - Ånden fra fædrene (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 134

Troens Ånd, som giver styrke - Ånden fra fædrene
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Ånden fra fædrene.

1. Troens Ånd, som giver styrke,
  avler lydighed og tugt,
signer hvert et helligt yrke,
  kroner det med herlig frugt,
du, som var hos troens helte,
  konger og profeters hær,
som apostle, hvor det gældte,
  altid stod med bistand nær. PDF - Midi

2. Rust du med din rige gave
  dine svage sønner ud,
kraft og iver lad os have,
  trofasthed imod vor Gud;
så, hvad verden kan forjætte,
  al dens skænk, foruden nid
glad i kampen ind vi sætte,
  ofre det i troens strid.

3. Giv os Abrahams den faste,
  sikre tro på Gud og dig,
som selv da, når kampen raste,
  kæmped tvivlen bort fra sig;
som ej blot på nådens sejer
  bygger glad, i kærlighed,
men det bedste, som han ejer,
  for Guds fødder lægger ned.

4. Giv os Josefs kyske sæder,
  når os verden lokke vil,
om den truer, om den beder,
  stænge vi vort hjerte til.
Lær os mandigen ad stride
  imod Potifars gemal,
hendes had tålmodigt lide,
  tro mod Gud i himlens sal.

5. Giv os Moses' stærke bønner,
  om at Gud må være mild,
når hans folk med utak lønner,
  retløst hober skyld på skyld,
lad os ej med urørt hjerte
  mellem disse vantro stå,
med en bøn af hellig smerte
  vil vi for Guds Ansigt gå.

6. Giv os Davids mod i striden
  imod Israels fjenders magt
og hans tro i trængselstiden
  på sin Herre og hans pagt;
tro mod ven og blid mod fjende
  var hans kongelige ånd,
from og angerfuld i sinde
  gav han skæbnen i Guds hånd.

7. Giv os, som Elias, strenghed,
  når for døgnets lave Gud
folkets mængde is sin blindhed
  smykker templets alter ud,
at for ham vi aldrig bøje
  ydmygt knæ, end ej af tvang,
dig vi have kun for øje,
  du bestemme kun vor gang.

8. Giv os en apostels høje,
  ubetvungne, kække mod,
at vi verdens hån kan døje,
  frit forkynde Kristi blod.
Lad mig sandheden bekende,
  som har gjort mig stærk og fri,
vidne, indtil livets ende,
  at kun dig jeg lever i.

9. Skænk, som Stefanus, os freden
  midt i verdens angst og nød,
når den lod vi fik herneden,
  blev en håbløs kamp og død.
Og i slagets vilde stimmel
  giv os troens glade sind,
åbn i døden os din himmel,
  før til Jesus Krist os ind.

10. Troens Ånd, som giver styrke,
  avler lydighed og tugt,
signer hvert et helligt yrke,
  kroner det med herlig frugt,
du, som var hos troens helte,
  konger og profeters hær,
hos apostle, hvor det gældte –
  os du også være nær.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 15-18.
Translated from the German Geist des Glaubens, Geist der Stärke - Der Geist der Väter
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi