Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ande, full av liv och styrka - Fädernas Ande (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 134

Ande, full av liv och styrka - Fädernas Ande
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Fädernas Ande.

1. Ande, full av liv och styrka,
  lydnad och rättfärdighet,
du, som lär oss Herren dyrka
  i sann tro och helighet,
du, som fordom mäktig bodde
  i de helga männers bröst,
när de stridde, bådo, trodde,
  gav dem frid och hopp och tröst. PDF - Midi

2. Värdes alltid hos oss vara!
  Led oss i din sannings ljus!
Giv oss mod i varje fara,
  heligt nit om Herrens hus!
Lär oss, över stoftet höjda,
  världens ära, gunst och frid
offra glada och förnöjda
  för den stora, helga strid!

3. Må du alltid hos oss finna
  tro, som Abrahams så god,
att vi äntligt övervinna
  tvivlens, vantrons mörka flod!
Lär oss stadigt, fast förtrösta
  på din nåds, din frids förbund,
och, som Kristi återlösta
  offra glatt vårt sista pund!

4. Giv oss Josefs kyska sinne,
  och mot världens trug och list
städs du oss beredda finne
  att dig tjäna först och sist!
Lär oss ödmjukt avstånd taga
  från var yppig Potifar,
lugnt hans likars hat fördraga,
  med ditt ord som vårt försvar!

5. Och som Moses händren lyfte
  för sitt folk mot höjden opp,
så ock all vår bön åsyfte
  allas bästa, allas hopp!
Vem kan väl med iskallt hjärta
  bo uti ett syndigt land
och ej, fylld av helig smärta,
  be för det med uppräckt hand?

6. Giv oss Davids mod i striden
  för ditt trogna Israel,
och när dagen är förliden,
  sänd din frid uti vår själ!
Och som han med hugstort sinne
  ock sin fiende förlät,
ävenså hos oss du finne
  mildhet och fördragsamhet!

7. Som Elias, Herrens hjälte,
  lydig sina fäders Gud,
Baals stöder nedervälte,
  stark i Herrens ord och bud,
låt oss för den blinda hopen
  i en ond och gudlös tid,
aktande ej smäderopen,
  vittna tappert om din frid!

8. Och apostlarna, de höge, –
  giv oss deras helga nit,
att vi ej må finnas tröge,
  där oss höves största flit,
mod att Kristi namn bekänna,
  som allen gör glad och fri.
Vad som helst må sedan hända,
  blott vi städs dig trogne bli!

9. Stefans tro, den segersälla
  mitt i blodig marterdöd,
om din vishet vill oss ställa
  i förföljelsernas nöd.
Under våldets vilda vimmel
  giv oss lugn och salighet,
öppna sist för oss din himmel,
  låt oss se din härlighet!

10. Ande, full av tro och styrka,
  lydnad och rättfärdighet,
du, som lär oss Herren dyrka
  i sann tro och helighet,
du, som fordom mäktig bodde
  i de helga männers bröst,
när de stridde, bådo, trodde –
  giv oss deras frid och tröst!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta I, 1907, 30-33.
Translated from the German Geist des Glaubens, Geist der Stärke - Der Geist der Väter
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi